Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 25/07/2024 1:48:08 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2423N-2424S

Ngày cập nhật: 11-07-2024 16:28

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2423N-2424S
ETA 10/07/2024 ETD 11/07/2024
Giờ cập cầu 10/07/2024 22:10 Giờ rời cầu 11/07/2024 14:30
Bắt đầu làm hàng 10/07/2024 22:15 Kết thúc làm hàng 11/07/2024 13:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans