Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 25/07/2024 1:48:08 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/2424N-2425S

Ngày cập nhật: 22-06-2024 14:11

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến 2424N-2425S
ETA 21-06-2024 ETD 22-06-2024
Giờ cập cầu 21/06/2024 17:45 Giờ rời cầu 22/06/2024 12:30
Bắt đầu làm hàng 21/06/2024 18:00 Kết thúc làm hàng 22/06/2024 10:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans