Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRIME/2302N-2303S

Ngày cập nhật: 01-02-2023 04:47

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PRIME Chuyến 2302N-2303S
ETA 22/01/2023 ETD 29/01/2023
Giờ cập cầu 22/01/2023 10:45 Giờ rời cầu 01/02/2023 04:30
Bắt đầu làm hàng 22/01/2023 12:30 Kết thúc làm hàng 01/02/2023 04:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans