Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2301N-2302S

Ngày cập nhật: 15-01-2023 02:49

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2301N-2302S
ETA 14-01-2023 ETD 15-01-2023
Giờ cập cầu 14/01/2023 05:10 Giờ rời cầu 14/01/2023 02:30
Bắt đầu làm hàng 14/01/2023 06:00 Kết thúc làm hàng 14/01/2023 02:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans