Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

REN JIAN 6/2239S-2240N

Ngày cập nhật: 05-11-2022 15:07

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu REN JIAN 6 Chuyến 2239S-2240N
ETA 04/11/2022 ETD 05/11/2022
Giờ cập cầu 04/11/2022 15:30 Giờ rời cầu 05/11/2022 14:30
Bắt đầu làm hàng 04/11/2022 16:30 Kết thúc làm hàng 05/11/2022 13:20

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans