Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/2241N-2242S

Ngày cập nhật: 04-11-2022 13:56

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 2241N-2242S
ETA 02/11/2022 ETD 02/11/2022
Giờ cập cầu 02/11/2022 05:25 Giờ rời cầu 02/11/2022 16:30
Bắt đầu làm hàng 02/11/2022 05:25 Kết thúc làm hàng 02/11/2022 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans