Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/2240N-2241S

Ngày cập nhật: 25-10-2022 00:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 2240N-2241S
ETA 24-10-2022 ETD 25-10-2022
Giờ cập cầu 24/10/2022 09:30 Giờ rời cầu 25/10/2022 00:30
Bắt đầu làm hàng 24/10/2022 09:40 Kết thúc làm hàng 24/10/2022 23:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans