Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

SITC WEIHAI/NILL.-2233N

Ngày cập nhật: 24-09-2022 11:04

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu SITC WEIHAI Chuyến NILL.-2233N
ETA 23/09/2022 ETD 24/09/2022
Giờ cập cầu 23/09/2022 21:00 Giờ rời cầu 24/09/2022 10:30
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng 24/09/2022 06:35

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans