Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/2234N-2235S

Ngày cập nhật: 10-09-2022 22:49

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 2234N-2235S
ETA 10-09-2022 ETD 10-09-2022
Giờ cập cầu 10/09/2022 11:45 Giờ rời cầu 10/09/2022 22:30
Bắt đầu làm hàng 10/09/2022 12:00 Kết thúc làm hàng 10/09/2022 22:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans