Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2223N-2224S

Ngày cập nhật: 11-07-2022 09:01

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2223N-2224S
ETA 07/07/2022 ETD 08/07/2022
Giờ cập cầu 07/07/2022 19:30 Giờ rời cầu 08/07/2022 16:30
Bắt đầu làm hàng 07/07/2022 19:30 Kết thúc làm hàng 08/07/2022 13:55

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans