Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

REN JIAN 6/2223S-2224N

Ngày cập nhật: 06-07-2022 19:42

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu REN JIAN 6 Chuyến 2223S-2224N
ETA 05/07/2022 ETD 06/07/2022
Giờ cập cầu 05/07/2022 19:45 Giờ rời cầu 06/07/2022 18:30
Bắt đầu làm hàng 05/07/2022 20:25 Kết thúc làm hàng 06/07/2022 17:25

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans