Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/2221N-2222S

Ngày cập nhật: 04-07-2022 14:21

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 2221N-2222S
ETA 03/07/2022 ETD 04/07/2022
Giờ cập cầu 03/07/2022 15:35 Giờ rời cầu 04/07/2022 14:30
Bắt đầu làm hàng 03/07/2022 15:45 Kết thúc làm hàng 04/07/2022 12:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans