Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

EVER CANDID/0214-027N-0214-027N

Ngày cập nhật: 27-06-2022 05:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu EVER CANDID Chuyến 0214-027N-0214-027N
ETA 25/06/2022 ETD 26/06/2022
Giờ cập cầu 25/06/2022 15:30 Giờ rời cầu 26/06/2022 16:30
Bắt đầu làm hàng 25/06/2022 15:50 Kết thúc làm hàng 26/06/2022 15:20

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans