Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

DONGJIN AUBE/nill-0124E

Ngày cập nhật: 08-08-2021 10:25

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu DONGJIN AUBE Chuyến nill-0124E
ETA 07/08/2021 ETD 08/08/2021
Giờ cập cầu 07/08/2021 11:30 Giờ rời cầu 08/08/2021 10:30
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng 08/08/2021 09:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans