Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/02/2023 5:39:58 CH

KANWAY LUCKY

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:58 CH

PREMIER

Cập nhật: 09/02/2023 5:40:28 CH

PRIME

Cập nhật: 08/02/2023 2:17:51 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2129N-2130S

Ngày cập nhật: 29-08-2021 08:42

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2129N-2130S
ETA 05/08/2021 ETD 06/08/2021
Giờ cập cầu 05/08/2021 19:30 Giờ rời cầu 06/08/2021 18:30
Bắt đầu làm hàng 05/08/2021 21:00 Kết thúc làm hàng 06/08/2021 17:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans