Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 23/07/2024 2:27:46 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

EVER CORE/0163-022N-0163-022N

Ngày cập nhật: 27-06-2021 22:00

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu EVER CORE Chuyến 0163-022N-0163-022N
ETA 26/06/2021 ETD 27/06/2021
Giờ cập cầu 26/06/2021 17:45 Giờ rời cầu 27/06/2021 20:30
Bắt đầu làm hàng 26/06/2021 18:00 Kết thúc làm hàng 27/06/2021 19:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans