Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 23/07/2024 2:27:46 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

UNI-POPULAR/0219-395N-0221-396S

Ngày cập nhật: 20-07-2021 17:08

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu UNI-POPULAR Chuyến 0219-395N-0221-396S
ETA 21/06/2021 ETD 22/06/2021
Giờ cập cầu 21/06/2021 03:40 Giờ rời cầu 22/06/2021 08:30
Bắt đầu làm hàng 21/06/2021 03:40 Kết thúc làm hàng 22/06/2021 07:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans