Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 25/07/2024 1:48:08 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

EVER CALM/0159-025N-0159-025N

Ngày cập nhật: 25-05-2021 12:58

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu EVER CALM Chuyến 0159-025N-0159-025N
ETA 24/05/2021 ETD 25/05/2021
Giờ cập cầu 24/05/2021 01:25 Giờ rời cầu 25/05/2021 12:30
Bắt đầu làm hàng 24/05/2021 01:25 Kết thúc làm hàng 25/05/2021 07:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans