Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 23/07/2024 2:27:46 SA

Tin cổ đông
Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024

(Ngày cập nhật: 10-07-2024 21:40:41)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 10/07/2024, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ký Hợp đồng kiểm toán số 11054/PwC-HCMC/HĐ/2024 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Công bố thông tin về việc ban hành điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

(Ngày cập nhật: 10-07-2024 21:24:42)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 09/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-PTSCDV-HĐQT về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Quyết định và Điều lệ nói trên tới các cơ quan chức năng và Quý Cổ đông

Công bố thông tin Quyết định về việc công tác cán bộ

(Ngày cập nhật: 29-06-2024 18:10:35)

Kính gửi Quý cổ đông. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ công bố thông tin Quyết định về việc giao nhiệm vụ Ông Nguyễn Chí Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách, điều hành Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

(Ngày cập nhật: 29-06-2024 18:05:10)

Căn cứ theo Nghị quyết số 346/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 29-06-2024 17:28:36)

Ngày 28/06/2024, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

(Ngày cập nhật: 27-06-2024 19:17:10)

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ngày cập nhật: 22-06-2024 19:54:16)

Kính gửi Quý Cổ đông Ngày 22/06/2024, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi thông tin Đơn từ nhiệm nói trên đến Quý Cổ đông.

Công bố thông tin Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 07-06-2024 20:52:51)

Công văn số: 198/CBTT-PTSCDV về việc Công bố thông tin Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

(Ngày cập nhật: 07-06-2024 20:48:22)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 07/06/2024, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi thông tin Đơn từ nhiệm nói trên đến Quý Cổ đông.

Tổng số: 92
1 2 3 4
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans