Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 01/12/2022 4:31:53 SA

PRIME

Cập nhật: 29/11/2022 4:36:14 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 26/11/2022 11:56:28 SA

NEW VISION

Cập nhật: 25/11/2022 7:34:49 SA

Tin cổ đông
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

(Ngày cập nhật: 04-06-2022 18:28:56)

- Căn cứ theo Nghị quyết số 42/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Ngày cập nhật: 04-06-2022 18:16:19)

Ngày 03/06/2022 , cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đa diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2022

(Ngày cập nhật: 10-05-2022 16:33:41)

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thời gian họp : Từ 09h00 phút ngày 03/06/2022 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30) Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Ngày cập nhật: 06-04-2022 16:37:38)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin Quyết định về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

(Ngày cập nhật: 04-04-2022 18:52:00)

Ngày 04/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có Quyết định số 08/QĐ-PTSCDV-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Tổng số: 60
1 2 3 4
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans