Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 09/05/2021 12:49:12 SA

HF SPIRIT

Cập nhật: 06/05/2021 5:25:34 SA

PREMIER

Cập nhật: 07/05/2021 9:31:48 SA

AS RAFAELA

Cập nhật: 06/05/2021 7:00:45 SA

Tin cổ đông
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2021

(Ngày cập nhật: 23-04-2021 17:44:01)

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thời gian họp : Từ 09h00 phút ngày 14/05/2021 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(Ngày cập nhật: 26-03-2021 19:19:11)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thông tin Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

(Ngày cập nhật: 19-03-2021 17:40:13)

Ngày 19/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có Quyết định số 38/QĐ-PTSCDV-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Công bố thông tin về Thông báo số 713/TB-KTNN ngày 14/12/2020 của Kiểm toán Nhà nước

(Ngày cập nhật: 18-12-2020 22:49:27)

Ngày 17/12/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Thông báo số 713/TB-KTNN ngày 14/12/2020 của Kiểm toán Nhà nước thông báo kết luận và kiến nghị kiểm toán đối với đơn vị về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019. Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Công bố thông tin về Kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm tra Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019

(Ngày cập nhật: 13-11-2020 17:03:20)

Ngày 12/11/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Công văn số 881/KTNN-CN VI ngày 23/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước về việc Kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm tra Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Số tiền thuế TNDN kiến nghị thu là 209.081.370 đồng.

Tổng số: 44
1 2 3 4 5
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans