Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 23/07/2024 2:27:46 SA

Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024

Ngày cập nhật: 10-07-2024 21:40 (Đã xem 88 lần)

          Kính gửi Quý Cổ đông. 

          Ngày 10/07/2024, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ký Hợp đồng kiểm toán số 11054/PwC-HCMC/HĐ/2024 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. 

          - Công văn số 377/PTSCDV-BCTT Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans