Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 23/07/2024 2:27:46 SA

Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày cập nhật: 16-05-2024 19:04 (Đã xem 523 lần)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Quý Cổ đông

Ngày 15/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ra Nghị quyết số 29/NQ-PTSCDV-HĐQT về việc Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý Cơ quan, Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Thông báo số 173/TB-PTSCDV Công bố thông tin về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans