Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 23/07/2024 2:27:46 SA

QHCD

Điều lệ công ty

Ngày cập nhật: 21-05-2021 10:25 (Đã xem 12317 lần)

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

     Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

      Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200754420 cấp ngày 24/03/2015;

Căn cứ vào  Nghị quyết số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

    Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

    Chúng tôi, các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ soạn thảo và thông qua Điều lệ này với các điều khoản sau:

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans