Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/02/2024 12:30:08 CH

VSICO PROSPER

Cập nhật: 23/02/2024 10:02:44 CH

PRIME

Cập nhật: 23/02/2024 9:12:45 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 16/02/2024 5:07:22 CH

Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Ngày cập nhật: 23-06-2023 16:49 (Đã xem 536 lần)

        Kính gửi Quý Cổ đông

       Ngày 22/06/2023, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ký Hợp đồng kiểm toán số 9675/PwC-HCMC/HĐ/2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

 

Công văn số 215/TB-PTSCDV  Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans