Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 19/06/2024 3:31:18 CH

HAIAN PARK

Cập nhật: 18/06/2024 5:46:54 SA

PRIME

Cập nhật: 18/06/2024 10:46:15 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 17/06/2024 10:01:43 SA

Giới thiệu chung

Ban lãnh đạo

Ngày cập nhật: 17-02-2016 09:31 (Đã xem 17325 lần)

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Vũ Hữu An - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ngày sinh                   : 22/08/1964

- Quê quán                    : Ngũ Đoan - Kiến Thụy - Hải Phòng

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Kỹ sư QTDN

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác      : Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng; Phó Giám đốc Phụ trách Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng; Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ DK Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT PTSC Đình Vũ.

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email     : anvh@ptscdinhvu.com.vn

2. Ông Nguyễn Hải Bằng - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc


- Ngày sinh                    : 30/03/1974

- Quê quán                     : Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư Hóa Dầu, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp.

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác     : Phó Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Hà Nội(PDC), Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng (PTSC);

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email    : bangnguyen@ptsc.com.vn

3. Ông Nguyễn Quang Thường - Uỷ viên HĐQT

- Ngày sinh                    : 26/02/1973

- Quê quán                     : Xã Đông Quang - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư điều khiển tàu biển, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ QLDA

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác     : Giảng viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam; Phó phòng Quản lý FSO/FPSO, Trưởng phòng 
Quản lý FSO/FPSO, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - Công ty Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC, Phó Trưởng Ban Phát triển Kinh doanh và Quản lý dự án - Tổng Công ty PTSC; Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Sản xuất - Tổng Công ty PTSC; Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu kí Labuan (kiêm nhiệm); Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư (phụ trách ban) - Tổng Công ty PTSC.


- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email    : thuongnguyen@ptsc.com.vn

4. Ông Phan Văn Hưng - Uỷ viên HĐQT


- Ngày sinh                    : 11/07/1979

- Quê quán                     :  Hải Phòng

- Trình độ chuyên môn   : Cử nhân Kinh doanh quốc tế

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác     : Chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên tín dụng - VIDPuublic Bank Hải Phòng; Trưởng phòng Phân tích & Đầu tư, phòng tư vấn - Công ty quản lý quỹ Hải Phòng; Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp SeA Bank Hải An; Giám đốc chi nhánh - Vietcapital Bank Hải Phòng; Giám đốc chi nhánh - Vietbank Hải Phòng; Giám đốc Tài chính - Công ty cổ phần Container Việt Nam

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email    : hungpv@viconship.com.vn
   
5. Ông Tạ Công Thông - Uỷ viên HĐQT

- Ngày sinh                   : 
27/09/1985

- Quê quán                    : 
Hải phòng

- Trình độ chuyên môn  : 
Cử nhân Kinh doanh quốc tế

- Ngoại ngữ                  : Tiếng Anh

- Quá trình công tác    : 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Container Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ; Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email   : cong.cmo@viconship.com.vn

 

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm soát

- Ngày sinh                   : 20/10/1993


- Quê quán                    : Thừa Thiên Huế

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh doanh quốc tế

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác     : 
Chuyên viên Quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT; Chuyên viên phòng ĐTTC&KTQT, Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC); Trưởng Ban Kiểm soát PTSC Đình Vũ

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email     : anhhtk@ptsc.com.vn

2. Ông Nguyễn Bảo Thắng - Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày sinh                   : 
01/08/1989

- Quê quán                    :
An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình

- Trình độ chuyên môn  : 
Cử nhân quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác      : Chuyên viên Phòng An toàn Chất lượng PTSC Đình Vũ
; Thành viên Ban Kiểm soát PTSC Đình Vũ

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email     : thangnb@ptsc.com.vn

 3. Bà Đặng Kiều Anh - Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày sinh                   : 
08/11/1984

- Quê quán                    : 
Nam Định

- Trình độ chuyên môn  : 
Cử nhân Văn hoá Du lịch; Cử nhân Tài chính ngân hàng; Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác      : Nhân viên điều hành tour Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam; 
Chuyên viên Nhân sự PTSC Đình Vũ; Thành viên Ban Kiểm soát PTSC Đình Vũ

 - Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email     : anhdk@ptsc.com.vn

 

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans