Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
VSICO PROSPER

Cập nhật: 31/05/2023 3:39:29 SA

PROGRESS

Cập nhật: 28/05/2023 9:35:17 CH

PRIME

Cập nhật: 26/05/2023 6:44:33 CH

INFERRO

Cập nhật: 25/05/2023 4:26:17 CH

Tin cổ đông

Công bố thông tin Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày cập nhật: 11-04-2023 20:03 (Đã xem 136 lần)

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo số 19/TB-PTSCĐV-HĐQT về Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1.     Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

-         Ông Phan Văn Hưng

-         Ông Tạ Công Thông

2.     Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

-         Bà Hồ Thị Kim Ánh

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm

Công bố thông tin danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans