Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
VSICO PROSPER

Cập nhật: 22/09/2023 7:32:02 CH

HAIAN EAST

Cập nhật: 20/09/2023 10:40:49 SA

PRIME

Cập nhật: 20/09/2023 2:39:09 SA

PROGRESS

Cập nhật: 17/09/2023 2:26:01 CH

Chuyên Trang HSEQ

CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 VÀ TÁI ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG THEO ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Ngày cập nhật: 01-10-2020 10:49 (Đã xem 3935 lần)

 

CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
THEO TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018
VÀ TÁI ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG THEO ISO 9001:2015;
ISO 14001:2015

 

Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng (HSEQ) là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý và vận hành Doanh nghiệp. Trong đó, ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (ATSKNN), cùng với hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn nhằm cho phép doanh nghiệp chủ động cải tiến kết quả hoạt động ATSKNN của mình trong việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật. Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ tổ chức bất kể quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh và sẽ thay đổi tích cực về khả năng quản lý rủi ro cho Doanh nghiệp nhờ áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.

 

ISO 45001 được ban hành vào ngày 12/3/2018, thay thế cho OHSAS 18001, tài liệu tham khảo trước đây của toàn thế giới về quản lý OH&S và là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Các tổ chức hiện được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12/3/2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001. Do đó Đơn vị đã chủ động triển khai và thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp theo ISO 45001:2018, duy trì cải tiến công tác quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; quản lý Môi trường theo ISO 14001: 2015 để đảm bảo thời hiệu liên tục cho các GCN của Hệ thống và phù hợp với tình hình mới.

 Nhận thức rõ tầm quan trọng của ATSKNN trong việc quản lý, điều hành các hoạt động SXKD, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác Cảng thương mại tổng hợp và cung cấp dịch vụ dầu khí, dịch vụ O&M... Ban Lãnh đạo Công ty rất quyết tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ phận chuyên môn trong quá trình chuyển đổi hệ thống ATSKNN tại Đơn vị.

Công ty đã rà soát lại các quy trình, tài liệu của Hệ thống, xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế cũng như yêu cầu Luật định/ tiêu chuẩn đồng thời từng bước hoàn thiện bộ phận ATVSLĐ/Ban HSEQ, Bộ phận pháp chế của Đơn vị một cách đồng bộ để triển khai thực hiện các chức năng theo quy định của pháp luật, xác định trách nhiệm và quyền hạn có liên quan, bố trí/ củng cố sắp xếp cán bộ nhân viên chuyên trách/chịu trách nhiệm về ATVSLĐ, cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ ATVSLĐ, văn bản pháp luật về ATVSLĐ cơ bản được Đơn vị nghiêm túc tuân thủ và áp dụng

Bên cạnh đó, PTSC Đình vũ đã có nền tảng quản lý các hoạt động thông qua các tiêu chuẩn như ISO 9001:2015, ISO 14001:205, OHSAS 18001:2007 và 5S theo Tổng Công ty PTSC… và lực lượng chuyên gia đào tạo, hướng dẫn có kiến thức và kinh nghiệm về hệ thống quản lý ATSKNN, cũng như thừa hưởng kho kiến thức, kinh nghiệm quản lý Hệ thống HSEQ từ Tổng công ty nên việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 cũng có nhiều thuận lợi.

Trong quá trình xây dựng và áp dụng Đơn vị cũng gặp một số khó khăn như: Kế hoạch SXKD của Công ty do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid làm chậm tiến độ xây dựng hệ thống; Nhân sự làm công tác HSE chưa đảm bảo về số lượng và năng lực theo yêu cầu, còn kiêm nhiệm nhiều việc khác; Nhận thức của người lao động về ATSKNN chưa đầy đủ và đồng bộ; Chi phí đầu tư để cải tiến tốt hơn công tác ATVSLĐ vẫn còn hạn chế; Việc tự kiểm tra định kỳ về ATVSLĐ chưa thường xuyên; Cập nhật và duy trì kiến thức về văn bản pháp luật về ATSKNN chưa được thường xuyên; Tiêu chuẩn mới ban hành nên việc hiểu và thực hiện các yêu cầu còn bỡ ngỡ…

Bằng sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm, PTSC Đình Vũ đã hoàn tất việc chuyển đổi Hệ thống quản lý ATSKNN theo ISO 45001 và kết hợp với tổ chức đánh giá chứng nhận BSI thực hiện việc tái đánh giá chứng nhận và đánh giá chuyển đổi cho Hệ thống HSEQ của Đơn vị theo quy định và đạt mốc sớm hơn so với thời hạn của GCN trước đó.

Vào ngày 20/09/2020, PTSC Đình Vũ đã chính thức nhận được Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FS 617801), Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (EMS 617802) và Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (OHS 617803) từ Tổ chức đánh giá chứng nhận Quốc tế BSI cho các lĩnh vực:

- Dịch vụ căn cứ Cảng Dầu khí và Thương mại tổng hợp;

- Dịch vụ Đại lý và Cung ứng tàu biển.

Hình: Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý HSEQ theo tiêu chuẩn

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018

 

Việc chuyển đổi và áp dụng ISO 45001 ban đầu đã mang lại hiệu quả cho Đơn vị mà trước đây doanh nghiệp chưa có hoặc có nhưng chưa đầy đủ:

- Về khoa học và công nghệ, PTSC Đình Vũ đã chứng tỏ được khả năng quản lý các rủi ro, cơ hội và cải tiến kết quả thực hiện về ATSKNN, ngăn ngừa thương tật và đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe.

Điều quan trọng là loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro ATSKNN bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa có hiệu lực. Công ty đảm bảo việc thực hiện và giám sát ATSKNN theo đúng yêu cầu của luật định, chế định về ATVSLĐ, nhất là các quy chuẩn kỹ thuật về ATVSLĐ tương ứng. Thông qua đó, chủ động đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác, phòng tránh các rủi ro về pháp lý và các khiếu nại về ATVSLĐ góp phần phát triển bền vững và yên tâm SXKD để phát triển và nâng cao hiệu quả.

- Về kinh tế - xã hội và môi trường, Công ty nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về quản lý ATSKNN; Yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng đối phó về quản lý ATSKNN; Giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các rủi ro, giảm chi phí hành chính, bị xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động…; Giảm chi phí tổng thể của sự cố; Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động; Giảm chi phí bảo hiểm; Giảm sự vắng mặt và tỉ lệ luân chuyển lao động... Góp phần vào sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.

- Các hoạt động quản lý ATSKNN được hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách bài bản và có hệ thống, đáp ứng được yêu cầu pháp luật, yêu cầu của ISO 45001, yêu cầu của các bên quan tâm khác và yêu cầu thực tiễn của chính doanh nghiệp; Đơn vị đã cơ bản xác định các vấn đề bên ngoài, vấn đề nội bộ, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có liên quan và tác động đến HTQL ATSKNN; Việc nhận diện và đánh giá các rủi ro và cơ hội về ATSKNN và liên quan đến hệ thống được thực hiện đồng bộ và nhất quán;

Công ty đã phân tích an toàn công việc, xác định các mối nguy an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả các hoạt động văn phòng; Thực hiện đánh giá rủi ro từ các mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và đưa ra biện pháp kiểm soát phù hợp...

Bên cạnh đó, Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 cũng tiếp tục được duy trì và cải tiến thường xuyên, đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, vận hành và điều tiết các hoạt động SXKD tại Đơn vị.

Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, trong thời gian tới, Đơn vị phải không ngừng cải tiến Hệ thống nhằm tăng hiệu quả trong công tác quản lý, tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường… từng bước áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về an toàn vệ sinh lao động nói chung, an toàn – sức khỏe nghề nghiệp nói riêng, hỗ trợ các sáng kiến phát triển bền vững, hiệu quả, đảm bảo mọi người an toàn hơn và khỏe mạnh hơn và góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Hải Phòng, ngày 25/9/2020

NTTH

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans