THEO DÕI XE CHƯA RA KHỎI CẢNG PTSC ĐÌNH VŨ

Dưới 30 phút Từ 30 - 45 phút Trên 45 phút
0 0 2
Nghiệp Vụ Số Container Thời gian vào cổng Thời điểm xe nâng thực hiện Thời gian xe nâng thực hiện (phút) Thời gian xe trong cảng (phút) Số xe Lái xe Số điện thoại
CẤP VỎ SEGU2313913 20/07/2024 10:40:58 SA 20/07/2024 10:45:16 SA 6 7329 61C43496
HẠ HÀNG BMOU5797291 24/07/2024 10:45:30 CH 24/07/2024 11:00:37 CH 16 834 29C46732
GIAO HÀNG GAOU2132619 25/07/2024 5:00:53 SA 15C35099