THEO DÕI XE CHƯA RA KHỎI CẢNG PTSC ĐÌNH VŨ

Dưới 30 phút Từ 30 - 45 phút Trên 45 phút
1 0 4
Nghiệp Vụ Số Container Thời gian vào cổng Thời điểm xe nâng thực hiện Thời gian xe nâng thực hiện (phút) Thời gian xe trong cảng (phút) Số xe Lái xe Số điện thoại
HẠ HÀNG TGCU5309814 21/02/2024 10:51:37 SA 21/02/2024 10:55:51 SA 5 5781 29H86756
HẠ HÀNG GAOU6423269 22/02/2024 4:29:11 SA 22/02/2024 4:39:49 SA 11 4717 29C52833
HẠ HÀNG GAOU6148070 23/02/2024 4:59:21 SA 23/02/2024 5:06:08 SA 8 3250 29H86756
HẠ HÀNG TCLU9475999 24/02/2024 12:21:23 SA 24/02/2024 12:29:32 SA 9 2087 15C30858
GIAO HÀNG TGCU5289261 25/02/2024 9:28:28 SA 29C42784
GIAO HÀNG TCNU8055936 25/02/2024 11:06:43 SA 29C22525
HẠ HÀNG MCCU3077017 25/02/2024 11:07:46 SA 25/02/2024 11:12:40 SA 6 4 29C22525