Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 19/01/2022 10:47:10 SA

PRIME

Cập nhật: 19/01/2022 9:39:39 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 15/01/2022 8:26:59 SA

PREMIER

Cập nhật: 13/01/2022 9:34:48 SA

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

(Ngày cập nhật: 20-10-2021 19:41:30)

Công văn số 573/PTSCDV-CBTT ngày 20/10/2021 về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2020

(Ngày cập nhật: 24-09-2021 17:25:27)

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% trên mệnh giá, tương đương 700 đồng/01 cổ phiếu; - Số tiền chi trả: 28 tỷ; - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021; - Ngày thanh toán cổ tức: bắt đầu từ ngày 10/11/2021; - Nguồn tiền chi trả: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2020 được phân phối;

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

(Ngày cập nhật: 06-08-2021 18:35:19)

Công văn số 299/CBTT-PTSCĐV về việc: Công bố thông tin BCTC bán niên năm 2021 đã được soát xét

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans