Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PROGRESS

Cập nhật: 23/04/2024 5:56:49 SA

PREMIER

Cập nhật: 21/04/2024 10:58:18 CH

VSICO PROSPER

Cập nhật: 20/04/2024 6:37:27 SA

DONG HO

Cập nhật: 22/04/2024 2:04:24 CH

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

(Ngày cập nhật: 19-04-2024 17:14:55)

Công văn số 124/CBTT-PTSCDV ngày 19/04/2024 về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 15-04-2024 17:45:23)

Ngày 15/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có Nghị quyết số 21/NQ-PTSCDV-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2024

(Ngày cập nhật: 05-04-2024 16:37:20)

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans