Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 23/07/2024 2:27:46 SA

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2024

(Ngày cập nhật: 20-07-2024 08:10:06)

Công văn số 387/PTSCDV-CBTT ngày 20/07/2024 về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024

(Ngày cập nhật: 10-07-2024 21:40:41)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 10/07/2024, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ký Hợp đồng kiểm toán số 11054/PwC-HCMC/HĐ/2024 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Công bố thông tin về việc ban hành điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

(Ngày cập nhật: 10-07-2024 21:24:42)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 09/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-PTSCDV-HĐQT về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Quyết định và Điều lệ nói trên tới các cơ quan chức năng và Quý Cổ đông

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans