Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PRIME

Cập nhật: 21/05/2024 1:36:55 CH

HAIAN BELL

Cập nhật: 20/05/2024 12:18:01 SA

PROGRESS

Cập nhật: 19/05/2024 5:00:30 CH

VSICO PROSPER

Cập nhật: 18/05/2024 6:24:36 SA

Công bố thông tin về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 16-05-2024 19:04:13)

Ngày 15/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ra Nghị quyết số 29/NQ-PTSCDV-HĐQT về việc Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 16-05-2024 17:08:02)

Công văn số 172/PTSCDV-TCHC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 07-05-2024 20:56:15)

Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2024

(Ngày cập nhật: 07-05-2024 20:55:18)

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans