• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Tỷ giá vàng

Tỷ giá hối đoái

Bảng chứng khoán

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp Lệnh +/-
Giá KL

Độc giả trực tuyến

Hiện có 2 khách trực tuyến
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Báo cáo tài chính qúy I năm 2014 PDF. In Email
Báo cáo tài chính quý I năm 2014
 
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2014 PDF. In Email

 

DHCD2014

Ngày 29/3/2014, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng). Thủ tục tiến hành Đại hội được thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước.

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014

File đính kèm:

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2014

 

 
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 PDF. In Email

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2014

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC ĐÌnh Vũ)

trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2014:

1.  Thời gian họp : Từ 14 giờ 00 phút ngày 29/3/2014

(Nhận đăng ký cổ đông từ 13 giờ 30 phút)

2.  Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

3.  Nội dung:

-       Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014 ;

-       Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; kế hoạch

SXKD năm 2014;

-       Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán và Thông qua việc lựa chọn Công ty

kiểm toán năm 2014;

-       Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014

của Ban Kiểm soát;

-       Một số vấn đề khác.

 

Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm:

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014

Dự thảo báo cáo của HĐQT

Dự thảo báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014

Tờ trình thông qua BCTC năm 2013 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

 

 

 
« Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 5 trang

Tin tức & Sự kiện

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2014
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2014   Ngày 29/3/2014, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng). Thủ tục tiến hành Đại hội được thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014 File đính kèm: Nghị quyết cuộc...
Đọc thêm...
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2013
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2013   Nghị quyết thông qua tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược và danh sách cổ đông chiến lược Nghị quyết thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 28/11/2013
Đọc thêm...
ĐẠI HỘI CÁC CẤP ĐOÀN THANH NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NHIỆM KỲ 2012-2014 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!
ĐẠI HỘI CÁC CẤP ĐOÀN THANH NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NHIỆM KỲ 2012-2014 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! ĐẠI HỘI CÁC CẤP ĐOÀN THANH NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NHIỆM KỲ 2012-2014 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! Thực hiện kế hoạch số 134 KH/ĐTN  ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty, Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty PTSC Đình Vũ đã xây dựng kế hoạch số 02-2012/KH-ĐTN ngày 03 tháng 02 năm 2012 về...
Đọc thêm...
Thông báo hoàn thành việc tăng vốn điều lệ
Thông báo hoàn thành việc tăng vốn điều lệ Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-PTSCĐV - ĐHĐCĐ ngày 13/6/2011 về việc phát hành riêng lẻ 10.500.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 225 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng. PTSC Đình Vũ đã lựa chọn được 3 đối tác chiến lược tham gia góp vốn gồm: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Container Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Pháp Sản xuất thức ăn gia súc. Ngày 15/02/2012 PTSC Đình vũ đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết xem trong tài liệu đính kèm. 
Đọc thêm...

Tin cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 THÔNG BÁO Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2014 Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC ĐÌnh Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: 1.  Thời gian họp : Từ 14 giờ 00 phút ngày 29/3/2014 (Nhận đăng ký cổ đông từ 13 giờ 30 phút) 2.  Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 3.  Nội dung: -       Báo cáo của Hội đồng Quản...
Đọc thêm...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013    
Đọc thêm...

Khách hàng nổi bật

Dịch vụ

Khai thác cảng Container
Khai thác cảng Container
Căn cứ Dịch vụ Dầu khí
Căn cứ Dịch vụ Dầu khí
Khai thác kho hàng CFS
Khai thác kho hàng CFS