TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 20-10-2020 21:33:13)

Công văn số 489/PTSCDV-CBTT về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 VÀ TÁI ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG THEO ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

(Ngày cập nhật: 01-10-2020 10:49:03)

Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng (HSEQ) là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý và vận hành Doanh nghiệp. Trong đó, ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (ATSKNN), cùng với hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn nhằm cho phép doanh nghiệp chủ động cải tiến kết quả hoạt động ATSKNN của mình trong việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật. Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ tổ chức bất kể quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh và sẽ thay đổi tích cực về khả năng quản lý rủi ro cho Doanh nghiệp nhờ áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Ngày cập nhật: 31-08-2020 17:45:35)

Kính gửi: Quý Cổ đông. Ngày 31/08/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 46820/20 ngày 19/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp. Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết. Trân trọng.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

(Ngày cập nhật: 07-08-2020 18:10:17)

Công văn số 418/CBTT-PTSCĐV về việc: Công bố thông tin BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans