TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 22-05-2020 17:36:25)

Kính gửi Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 1. Thời gian họp : Từ 09h00 phút ngày 05/06/2020 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30) 2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Công bố thông tin Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

(Ngày cập nhật: 22-05-2020 17:13:41)

Ngày 22/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có Quyết định số 29/QĐ-PTSCĐV-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Công bố thông tin Công văn về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

(Ngày cập nhật: 22-04-2020 16:44:05)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 21/04/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Công văn số 148/CV-ĐKKD ngày 16/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 20-04-2020 17:23:04)

Công văn số 183/PTSCDV-CBTT về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans