LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1920W-1920E

Ngày cập nhật: 16-05-2019 02:40

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1920W-1920E
ETA 15/05/2019 ETD 15/05/2019
Giờ cập cầu 15/05/2019 03:20 Giờ rời cầu 16/05/2019 02:30
Bắt đầu làm hàng 15/05/2019 03:25 Kết thúc làm hàng 16/05/2019 01:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans