LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1916N-1917S

Ngày cập nhật: 15-05-2019 22:23

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1916N-1917S
ETA 15/05/2019 ETD 15/05/2019
Giờ cập cầu 15/05/2019 01:15 Giờ rời cầu 15/05/2019 22:30
Bắt đầu làm hàng 15/05/2019 01:20 Kết thúc làm hàng 15/05/2019 21:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans