LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1712S-1713N

Ngày cập nhật: 14-05-2019 22:29

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1712S-1713N
ETA 14/05/2019 ETD 14/05/2019
Giờ cập cầu 14/05/2019 01:10 Giờ rời cầu 14/05/2019 22:30
Bắt đầu làm hàng 14/05/2019 01:15 Kết thúc làm hàng 14/05/2019 17:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans