LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1916N-1917S

Ngày cập nhật: 12-05-2019 20:59

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1916N-1917S
ETA 12/05/2019 ETD 12/05/2019
Giờ cập cầu 12/05/2019 05:45 Giờ rời cầu 12/05/2019 20:30
Bắt đầu làm hàng 12/05/2019 06:00 Kết thúc làm hàng 12/05/2019 18:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans