LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1708S-1709N

Ngày cập nhật: 25-03-2019 20:42

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1708S-1709N
ETA 24-03-2019 ETD 25-03-2019
Giờ cập cầu 24/03/2019 17:50 Giờ rời cầu 25/03/2019 20:30
Bắt đầu làm hàng 24/03/2019 18:00 Kết thúc làm hàng 25/03/2019 17:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans