LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1909N-1910S

Ngày cập nhật: 24-03-2019 14:47

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1909N-1910S
ETA 11:30 23/03/2019 ETD 14:30 24/03/2019
Giờ cập cầu 23/03/2019 11:30 Giờ rời cầu 24/03/2019 14:30
Bắt đầu làm hàng 23/03/2019 12:00 Kết thúc làm hàng 24/03/2019 10:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans