LỊCH KHAI THÁC TÀU

NEAPOLIS/0104-117N-0106-118S

Ngày cập nhật: 24-03-2019 16:41

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu NEAPOLIS Chuyến 0104-117N-0106-118S
ETA 09:30 23/03/2019 ETD 10:30 24/03/2019
Giờ cập cầu 23/03/2019 09:30 Giờ rời cầu 24/03/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 23/03/2019 09:35 Kết thúc làm hàng 24/03/2019 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans