LỊCH KHAI THÁC TÀU

YM INCEPTION/141N-141N

Ngày cập nhật: 23-03-2019 06:53

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu YM INCEPTION Chuyến 141N-141N
ETA 22/03/2019 ETD 23/03/2019
Giờ cập cầu 22/03/2019 07:25 Giờ rời cầu 23/03/2019 06:30
Bắt đầu làm hàng 22/03/2019 07:30 Kết thúc làm hàng 23/03/2019 06:25

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans