LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1908N-1909S

Ngày cập nhật: 16-03-2019 00:22

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1908N-1909S
ETA 15/03/2019 ETD 16/03/2019
Giờ cập cầu 15/03/2019 03:30 Giờ rời cầu 16/03/2019 00:30
Bắt đầu làm hàng 15/03/2019 03:35 Kết thúc làm hàng 15/03/2019 23:05

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans