LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1909S-1910N

Ngày cập nhật: 15-03-2019 03:34

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1909S-1910N
ETA 14-03-2019 ETD 15-03-2019
Giờ cập cầu 14/03/2019 05:30 Giờ rời cầu 15/03/2019 02:30
Bắt đầu làm hàng 14/03/2019 06:00 Kết thúc làm hàng 14/03/2019 22:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans