LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1911W-1911E

Ngày cập nhật: 14-03-2019 05:11

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1911W-1911E
ETA 13/03/2019 ETD 14/03/2019
Giờ cập cầu 13/03/2019 09:15 Giờ rời cầu 14/03/2019 04:30
Bắt đầu làm hàng 13/03/2019 09:20 Kết thúc làm hàng 14/03/2019 01:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans