LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1908N-1909 S

Ngày cập nhật: 13-03-2019 18:41

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1908N-1909 S
ETA 12/03/2019 ETD 13/03/2019
Giờ cập cầu 12/03/2019 17:15 Giờ rời cầu 13/03/2019 18:30
Bắt đầu làm hàng 12/03/2019 18:05 Kết thúc làm hàng 13/03/2019 15:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans