LỊCH KHAI THÁC TÀU

NORDLEOPARD/0DE3WN1PL-ODE3WN1PL

Ngày cập nhật: 08-03-2019 22:46

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu NORDLEOPARD Chuyến 0DE3WN1PL-ODE3WN1PL
ETA 08/03/2019 ETD 09/03/2019
Giờ cập cầu 08/03/2019 07:15 Giờ rời cầu 08/03/2019 22:30
Bắt đầu làm hàng 08/03/2019 07:20 Kết thúc làm hàng 08/03/2019 21:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans