LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1910W-1910E

Ngày cập nhật: 07-03-2019 05:53

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1910W-1910E
ETA 06/03/2019 ETD 07/03/2019
Giờ cập cầu 06/03/2019 07:15 Giờ rời cầu 07/03/2019 04:30
Bắt đầu làm hàng 06/03/2019 07:20 Kết thúc làm hàng 07/03/2019 01:40

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans