LỊCH KHAI THÁC TÀU

MAX KUDO/020N-020N

Ngày cập nhật: 12-01-2019 05:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MAX KUDO Chuyến 020N-020N
ETA 11/01/2019 ETD 11/01/2019
Giờ cập cầu 11/01/2019 07:15 Giờ rời cầu 11/01/2019 22:30
Bắt đầu làm hàng 11/01/2019 07:20 Kết thúc làm hàng 11/01/2019 19:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans