LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1902W-1902E

Ngày cập nhật: 11-01-2019 01:19

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1902W-1902E
ETA 10/01/2019 ETD 11/01/2019
Giờ cập cầu 10/01/2019 07:15 Giờ rời cầu 11/01/2019 00:30
Bắt đầu làm hàng 10/01/2019 07:20 Kết thúc làm hàng 10/01/2019 21:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans