LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1901N-1902s

Ngày cập nhật: 10-01-2019 00:38

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1901N-1902s
ETA 08/01/2019 ETD 10/01/2019
Giờ cập cầu 08/01/2019 23:30 Giờ rời cầu 10/01/2019 00:30
Bắt đầu làm hàng 09/01/2019 00:00 Kết thúc làm hàng 09/01/2019 23:10

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans