LỊCH KHAI THÁC TÀU

JINYUNHE/1702S-1703N

Ngày cập nhật: 07-01-2019 06:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu JINYUNHE Chuyến 1702S-1703N
ETA 06/01/2019 ETD 07/01/2019
Giờ cập cầu 06/01/2019 07:30 Giờ rời cầu 07/01/2019 06:30
Bắt đầu làm hàng 06/01/2019 07:35 Kết thúc làm hàng 07/01/2019 02:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans