LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1841N-1842S

Ngày cập nhật: 26-12-2018 08:34

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1841N-1842S
ETA 25/12/2018 ETD 26/12/2018
Giờ cập cầu 25/12/2018 07:45 Giờ rời cầu 26/12/2018 08:30
Bắt đầu làm hàng 25/12/2018 07:50 Kết thúc làm hàng 26/12/2018 05:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans