LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1849W-1849E

Ngày cập nhật: 06-12-2018 14:18

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1849W-1849E
ETA 05/12/2018 ETD 06/12/2018
Giờ cập cầu 05/12/2018 20:40 Giờ rời cầu 06/12/2018 14:30
Bắt đầu làm hàng 05/12/2018 20:45 Kết thúc làm hàng 06/12/2018 11:55

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans